Urbanisme i habitatge: Creiem imprescindible una moratòria urbanística per repensar la ciutat globalment, projectant nous espais verds i naturals. Combatrem l’especulació immobiliària ampliant el parc públic d’habitatge social de lloguer i implementant mesures per evitar lloguers abusius i desnonaments.

Patrimoni històric i natural: Volem una ciutat que miri cap a un futur transformador, que cuidi la seva història i protegeixi el seu patrimoni, la seva cultura i la seva natura. Apostem per la defensa del territori en front a projectes com el PDU de la Gran Via que destrueix el patrimoni arquitectònic i l’última zona agrícola.

Integració social i diversitat: Desitgem que l’Hospitalet sigui sent una ciutat integradora que respecte la diversitat i sigui orgullosa de la seva identitat multicultural. Defensem generar projectes que impulsin noves expressions de cultura popular als nostres barris.

Participació ciutadana: Garantim processos democràtics i participatius, on la decisió sigui consensuada amb tots els agents implicats als projectes. La transparència i la participació veïnal a les decisions polítiques és una exigència de les nostres democràcies.

Serveis públics: Defensarem conjuntament amb els moviments socials, l’accés a la sanitat, l’educació i el transport públic en equilibri amb la població, per oferir atenció eficient i de qualitat. Proposarem ampliar la xarxa d’escoles bressol municipals i de proximitat.

Urbanismo y vivienda: Creemos imprescindible una moratoria urbanística para repensar la ciudad globalmente, proyectando nuevos espacios verdes y naturales. Combatiremos la especulación inmobiliaria ampliando el parque público de vivienda social de alquiler e implementando medidas para evitar alquileres abusivos y desahucios.

Patrimonio histórico y natural: Queremos una ciudad que mire hacia un futuro transformador, que cuide su historia y que proteja su patrimonio, su cultura y su naturaleza. Apostamos por la defensa del territorio frente a proyectos como el PDU de la Gran Vía que destruye el patrimonio arquitectónico y la última zona agrícola.

Integración social y diversidad: Deseamos que L’Hospitalet siga siendo una ciudad integradora que respeta la diversidad y sea orgullosa de su identidad multicultural. Apostamos por generar proyectos que impulsen nuevas expresiones de cultura popular en nuestros barrios.

Participación ciudadana: Garantizamos procesos democráticos y participativos, donde la decisión sea consensuada con todos los agentes implicados en los proyectos. La transparencia y participación vecinal en las decisiones políticas es una exigencia de nuestras democracias.

Servicios Públicos: Defenderemos junto a los movimientos sociales el acceso a la sanidad, la educación y el transporte público en equilibrio con la población, para ofrecer atención eficiente y de calidad. Proponemos ampliar la red de escuelas infantiles municipales y de proximidad.